Надзорни одбор КСС

Зоран Кристић
председник

Зоран Геров
члан

Радослав Стефановић
члан

Дисциплински суд Кошаркашког савеза Србије

Васко Јанчић
председник

Душан Митровић

Александар Зарија

Жељко Иветић

Небојша Ранђеловић

Комисија за такмичење

Бранко Лозанов
председник

Небојша Михаиловић
за регистрације

Миодраг Личина
за судијска питања

Владимир Живановић
администратор комисије

Комисија за женску кошарку

Ана Јоковић
председница комисије за женску кошарку

Драган Ратковић
референт за стручни рад

Јулкица Марковић Митрашиновић
референт за популаризацију и омасовљење женског спорта

Слободанка Максимовић
референт за међународне активности

Тања Живановић
референт за такмичење

Судијска
комисија

Миодраг Личина
председник

Милорад Милојковић
за праћење и унапређење суђења

Драгослав Љуца
за праћење и унапређење суђења

Маја Вукановић
за судије-жене

Слободан Орцевић
за помоћне судије