Међународни кошаркашки камп „Каста“ први је и, за сада, једини камп са Знаком квалитета КСС.

Кошаркашки савез Србије 2019. године расписао је Конкурс за доделу Знака квалитета КСС кошаркашким камповима са јасно прецизираним условима и процедуром које кампови морају да испуне како би били препознати од стране КСС.

Одговорни представници кампа „Каста“ предузели су све што је било неопходно да започну процес сертификације. То је у првом кораку подразумевало предају потребне документације, веома захтевне и обимне. После провере и констатовања да је камп „Каста“ стекао неопходне документационе предуслове, обављена је контрола испуњености прописаних услова на самом кампу у Ивањици.

На основу поднетог извештаја од стране стручних лица КСС, Управни одбор КСС је донео одлуку да се Међународном кошаркашком кампу „Каста“, као првом кампу у Србији, додели Знак квалитета КСС, што са собом носи сва права и обавезе које из тога проистичу.

У припреми је процедура израде и доделе прикладног сертификата, дефинисање уговора и израду заставе КСС која ће се са пуним правом вијорити на простору кампа „Каста“.