Кошаркашки савез Србије

ул. Сазонова 83

Београд – Врачар

матични број: 07062907

ПИБ: 100160402

Датум: 4.5.2022.

 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗВАНИЧНОГ ДРЕСА МУШКЕ И ЖЕНСКЕ КОШАРКАШКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ, ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА 100 ГОДИНА КОШАРКЕ У СРБИЈИ

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет и циљ конкурса је израда оригиналног и јединственог идејног решења дреса мушкe и женскe кошаркашкe репрезентацијe.

Победничко решење треба да буде наменски креирано за потребе конкурса као и да испуњава професионалне стандарде дизајна прописане од стране ФИБА, а у складу са ФИБА правилником.

Као један од најважнијих елемената идентитета Кошаркашке репрезентације Србије, идејно решење треба да прати дизајн који ће обележити 100 година постојања кошарке у Србији.

Дрес ће репрезентативци Србије носити на свим утакмица међународних такмичења и на свим важним утакмицама у 2023. години. Идејно решење би требало да на оригиналан и визуелно интересантан начин представља нашу кошарку и њену богату историју

Идејно решење дреса треба да садржи:

  1. Примарно колорно решење (две боје – тамна и светла) дреса, шорца и надмајице која се носи у дворани на утакмицама у 2Д и 3Д формату (предња и задња срана)

Смернице за израду дизајна прописане од стране Фиба

Интернет странице које могу помоћи приликом израде идејног решења и где се могу видети FIBA internal regulation Book 2/Chapter 5

https://www.fiba.basketball/en/Module/85132837-66aa-4ff3-a063-8cdfe44ea14d/af6105e1-fac3-4456-8430-ee55ed3d2196

Овде можете преузети документ са више детаља –> Konkurs KSS 4 maj 2022

ОБАВЕЗНИ ГРАФИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДРЕСУ:

Дресови морају садржати логотипе спонзора мушке, женске и 3х3 репрезентације, вертикални и хоризонтални логотип 100 година кошарке у Србији koји садржи КСС лого предвиђен на дресу и надмајици, логотип 100 година кошарке у Србији предвиђен на шорцу, заставу Србије као и логотип произвођача опреме, компаније ПЕАК.

Све наведене елементе можете пронаћи и преузети на линку:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1zSjCSKGNdmiS7IsBiBEqOV5Ij8xxYQw8

Учесници и упутства за достављање радове са идејним решењем:

Учесници конкурса могу бити домаћа и страна пунолетна физичка или правна лица.

Прилоге идејних решења потребно је послати у ПДФ, ПНГ или ЈПЕГ формату.

Конкурсни рад мора бити потписан шифром у доњем десном углу свих листова (шифру утиснути преко сваке странице документа као Wатермарк).

Шифра треба бити састављена од три словне и три бројне ознаке које ни на један начин не угрожавају анонимност учесника.

Све фајлове је потребно спаковати у један зипован (ЗИП) фолдер назван по шифри и доставити путем линка електронском поштом на zugic@kss.rs

У тексту истог мејл-а треба написати податке аутора или ауторског тима (име, адреса и контакт телефон), као и шифру под којом учествују на конкурсу.

Уколико појединац / тим жели да конкурише са више решења, свако решење се доставља засебно, под различитим шифрама.

ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА

Kонкурс је јаван.

Конкурс jе отворен четири недеље од дана објављивања на званичном сајту КСС www.kss.rs са позивом за учешће..

ЖИРИ, ПРАВИЛА ИЗБОРА, И РОКОВИ:

Пристигла решења прегледаће жири састављен од пет представника кошаркашког савеза (представника мушке и женске репрезентације Србије, капитена мушке и женске сениорске репрезентације Србије и представника руководства КСС).

Рок за доставу решења је 1.јуни 2022. до 00 часова.

Жири ће изабрати најбоља три решења гласањем, простом већином гласова чланова.

Жири задржава право да не прихвати ниједно од приспелих решења.

Резултати конкурса са три изабрана решења ће бити објављени у року од пет дана тачније 6. јуна 2022. на интернет страници www.kss.rs и друштвеним мрежама КСС

Коначну одлуку о победничком идејном решењу донеће проширени жири који ће чинити девет чланова (пет наведених и још четири представника свих сектора КСС), a коначан резултат биће објављен 10. јуна на сајту www.kss.rs и друштвеним мрежама КСС

НАГРАДНИ ФОНД:

Награда:  100.000,00 динара као и могућност да победник дизајнира комплетну опрему кошаркашке репрезентације Србије ( тренерке, мајице, јакне итд…)

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:

Исплатом награде  аутору  идејног решења, организатор- Кошаркашки савез Србије, стиче право да идејно решење користи у целини или делимично, као и право неограничене ексклузивне материјалне експлоатације решења, односно Аутор / ауторски тим ће недвосмислено и неискључиво, временски неограничено за територију целог света пренети и уступити трајно ауторска и сродна права на идејном решењу дреса/опреме горе наведеном привредном друштву -организатору.

Првонаграђени аутор или ауторски тим се обавезује да Кошаркашком савезу Србије достави изабрано идејно графичко решење у ПДФ формату заједно са књигом графичких стандарда. Израдa коначне књиге графичких стандарда je обавеза аутора/ауторски тим након дефинисаних потребних елемената садржаја. Сви елементи ће бити регулисани Уговором након окончаног конкурса и одабира најбољег идејног решења.

Потписивањем Уговора, аутор је сагласан са одредбом о изворности и ауторској оригиналности дела те да, у случају спора са трећим лицем, самостално сноси целокупну материјално-правну одговорност.

Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције и завршне одредбе овог Конкурса.

Конкурсни материјал се не враћа и остаје у архиви Кошаркашког савеза Србије

Кошаркашки савез Србије , задржава  право  неприхватања понуђених  идејних решења  и не сноси трошкове за учешће аутора у овом поступку.

Све остале информације се могу добити од контакт особе Љупче Жугић на телефон 011 3400 865 радним данима од 9 до 14 часова почевши од дана објаве конкурса.

Кошаркашки савез Србије