Данас је у „Кући кошарке“ одржана 1. редовна седница Скупштине Кошаркашког савеза Србије. На овој седници присуствовало је 28 делегата.

После усвајања записника са Изборне седнице Скупштине КСС, поднесен је извештај о активностима КСС између седница Скупштине. Једногласно су усвојени годишњи извештај Надзорног одбора КСС за 2020. годину и годишњи Финансијски извештај КСС за 2020. годину.

Годишњи Финансијски план КСС за 2021. годину такође је усвојен једногласно.

Скупштина је, у складу са овлашћењима, а на основу мишљења Дисциплинског суда КСС, једногласно усвојила молбу Зорана Младеновића о ванредном ублажавању казне.