Данас је у „Кући кошарке“ одржана 1. седница Управног одбора Кошаркашког савеза Србије у новом саставу.

Прва тачка дневног реда била је верификација мандата чланова УО КСС у складу са чланом 53 став 2 тачка 4 Статута КСС, а затим су усвојени Записници са 72, 73, 74. и 75. седнице УО КСС.

Усвојен је Предлог измена и допуна Пословника о раду КСС и донесена одлука о именовању чланова Комисије за женску кошарку. Председник ове Комисије је Ана Јоковић, а чланови су Јулкица Марковић Митрашиновић, Драган Ратковић, Слободанка Максимовић (Тувић) и Татјана Живановић.