Данас је у „Кући кошарке“ одржана 25. седница Управног одбора Кошаркашког савеза Србије.

На седници су усвојени Записници са 23. и 24. седнице Управног одбора Кошаркашког савеза Србије.

Усвојен је предлог Финансијског плана КСС за 2022. годину, као и измене и допуне Правилника о дисциплинским мерама и поступку њиховог изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг правила.

Донета је одлука о формирању Антидопинг комисије и именовању њених чланова.

Усвојен је предлог Дневног реда 3. седнице Скупштине КСС, која ће бити одржана 25. марта 2022. године.