Влада Републике Србије донела је Уредбу о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.

Уредбу можете видети овде

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=&actid=961616&doctype=og&abc=cba