На основу доспелих пријава клубова за учешће у Регионалном такмичењу БАЛКАНСКА ЛИГА за сезону 2011/2012 (од свих лигаша пријаве су доставили ОКК БЕОГРАД Београд, КК СЛОГА Краљево, КК НАПРЕДАК Крушевац и КК СЛОБОДА Ужице) а на основу одлуке Управног одбора да право учешћа припада по редуследу пласмана у такмичењу А МУШКА ЛИГА у сезони 2010/2011 Српски клубови учесници БАЛКАНСКЕ ЛИГЕ за сезону 2011/2012 су ОКК БЕОГРАД (Београд) и КК СЛОГА (Краљево) .

Сходно томе КСС је обавестио И извршио пријаву Руководству БАЛКАНСКЕ ЛИГЕ.