Делегација КСС коју су чинили Златко Болић, генерални секретар, и Бошко Аџић, координатор региона, у оквиру редовне годишње активности посете регионалним савезима, у четвртак 11. априла била је у посети Регионалним савезима Западне Србије и Рашко Косовско Метохијском.

Испред регионалних савеза састанцима су присуствовали председници и генерални секретари, део чланова руководства и део запослених у канцеларијама региона.

Овом приликом представници региона су од стране представника КСС исцрпно упознати са претходним и наредним активностима КСС.

Већи део стастанка био је посвећен анализи рада регионалних савеза и канцеларија, проблемима у раду, односу КСС и региона и потенцијалним унапређењима сарадње и посебно евентуалне помоћи КСС у решавању неких значајнијих проблема у раду регионалних канцеларија.

Анализирана је већина сегмената рада регионалних канцеларија, од проблема у оперативном раду канцеларија, проблема у вођењу такмичења, проблема са којима се клубови сусрећу због велике разруђености региона и отежаног учешћа у такмичењима, посебно млађих категорија, кадровска проблематика посебно у сегменту службених лица и недостатка квалитетних кадрова, до сагледавања могућности организације неких од значајнијих званичних репрезентативних такмичења која би била поверена регионалним савезима.

Евидентирани су неки сегменти могућег унапређења и помоћи, који ће се размотрити од стране КСС и о даљим корацима ће бити упознати представници региона.

Оно што посебно радује јесте да ниједан од регионалних савеза и канцеларија немају виталних проблема (организационих и финансијских) у функционисању, сем текућих оперативних који се без икаквих проблема решавају.

Од стране представника регионалних савеза исказано је велико задовољство због оваквог начина комуникације, доласком представника КСС у саме регионе, што значајно олакшава и отвара могућност присуства већег броја представника региона састанцима, односно свих оних за које руководство регииона процени да је потребно да буду присутни на оваквим састанцима и сходно дефинисаним темама састанака.