Делегација КСС коју су чинили генерални секретар Златко Болић и координатор региона Бошко Аџић, у оквиру редовне годишње активности посете регионалним савезима, у четвртак 18. априла била је у посети Регионалном савезу Источне Србије. Састанак је одржан у Нишу.

Испред регионалног савеза указан је велики значај заказаном састанку, те је, сходно томе, и одзив и присутност представника регионалног савеза била изузетна и значајна. Састанку су присуствовали: Урош Парлић, председник, Александар Јоцић, генерални секретар, чланови председништва Миодраг Антић, Ратко Станковић, Војислав Ерор, Сасаш Васић и Гојко Џаковић, Миодраг Коцић, члан УО КСС испред РКСИС, Игор Ђорђевић, комесар 1МРЛ Исток и 1ЖРЛ Југ, повереник за помоћне судије РКСИС, Милица Стефановић, технички секретар РКСИС.

Овом приликом представници региона су од стране представника КСС исцрпно упознати са претходним и очекиваним активностима КСС.

Основна намера обиласка регионалних савеза, па и РКС Источне Србије, јесте да већи део стастанка буде посвећен анализи рада регионалних савеза и канцеларија, проблемима у раду, односу КСС и региона и потенцијалним унапређењима сарадње и посебно евентуалне помоћи КСС у решавању неких значајнијих проблема у раду регионалних канцеларија.

Овом приликом анализирана је већина сегмената рада регионалног савеза и канцеларије, од проблема у оперативном раду канцеларија, проблема у вођењу такмичења, проблема са којима се клубови сусрећу, кадровска проблематика посебно у сегменту тренерске струке и службених лица. Посебно је анализирана досадашња, а првенствено будућа, ангажованост РКС и канцеларија РСК Источне Србије у организацији Финалног турнира Купа (уколико буде организован у Нишу) и евентуалних репрезентативних такмичења. Учешћем у наведеним активностим РКС би добио могућност обезбеђења додатних извора прихода који би донели потребну финансијску стабилности и сигурност у пословању.

После одржаног састанка, представници КСС Златко Болић, Бошко Аџић и потпредседник КСС за такмичења Душан Пројовић присуствовали су редовној годишњој Скупштини РКС Источне Србије.