Документа

ДОКУМЕНТА МИНИСТАРСТВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
Назив Постављен Величина
Статистика у области спорта Република Србија 08.03.2017. године 450 Kb PDF
ДОКУМЕНТА КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Назив Постављен Величина
Статут Кошаркашког савеза Србије 15.12.2020. године 5.9 Mb PDF
Регистрациони правилник Кошаркашког савеза Србије 14.10.2021. године 28 Mb PDF
Дисциплински правилник Кошаркашког савеза Србије 04.07.2018. године 290 Kb DOC
Правилник о такмичењу Кошаркашког савеза Србије 14.10.2021. године 32 Mb PDF
Територијална организација Кошаркашког савеза Србије 01.12.2008. године 633 Kb PDF
ПРАВИЛНИЦИ
Назив Постављен Величина
Пословник о раду Скупштине Кошаркашког савеза Србије 05.07.2018. године 194 Kb DOC
Пословник комисије за издавање дозволе за сезону 2021 03.04.2021. године 198 Kb PDF
АНТИДОПИНГ
Назив Постављен Величина
Програм Антидопинг деловања 09.02.2022. године 365 Kb PDF
Правилник о заштити лица 09.02.2022. године 425 Kb PDF
Правилник о дисциплинским мерама и поступку њиховог
изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг правила
22.03.2022. године 2.5 Mb PDF
Одлука о именовању Антидопинг комисије 22.03.2022. године 1.1 Mb PDF
Одлука о именовању лица за Антидопинг 22.03.2022. године 1 Mb PDF
АРХИВ
Назив Постављен Величина
Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања
и чувања архивске грађе и документарног материјала
25.12.2021. године 2.4 Mb PDF
Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената 25.12.2021. године 1.4 Mb PDF
Одлука о именовању одговорног лица 25.12.2021. године 940 kb PDF
ОБРАСЦИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
Назив Постављен Величина
Приступница 15.08.2018. године 120 Kb PDF
Приступница двојна 15.08.2018. године 117 Kb PDF
Уговор о аматерском ангажовању играча 10.09.2018. године 147 Kb PDF
Уговор о стипендирању 10.09.2018. године 143 Kb PDF
Уговор о професионалном ангажовању играча 10.09.2018. године 105 Kb PDF
Уговор о аматерском ангажовању - страни играчи 10.09.2018. године 75 Kb PDF
Уговор о стипендирању - страни играчи 10.09.2018. године 77 Kb PDF
Уговор о професионалном ангажовању играча - страни играчи 10.09.2018. године 76 Kb PDF
FIBA Internal Regulations - Book 1 - Annex (Equipment)
ДОКУМЕНТА ФИБА
FIBA кошаркашки прописи
Назив Постављен Величина
FIBA General Statutes 2021 03.07.2021. године 380 Kb PDF
FIBA Internal Regulations - Book 1 - Annex (Equipment) 09.10.2023. године 234 Kb PDF
FIBA Internal Regulations - Book 1 (rev. 10 September 2023) 09.10.2023. године 234 Kb PDF
FIBA Internal Regulations - Book 2 (rev. 30 April 2023) 09.10.2023. године 1.5 Mb PDF
FIBA Internal Regulations - Book 3 (rev. 30 April 2023) 09.10.2023. године 12 Mb PDF
FIBA Internal Regulations - Book 4 (rev. 30 April 2023) 09.10.2023. године 17.3 Mb PDF
FIBA Internal Regulations - Book 5 (rev. 30 April 2023) 09.10.2023. године 9.6 Mb PDF
FIBA Internal Regulations - Book 6 - (rev. 30 April 2023) 09.10.2023. године 4.1 Mb PDF
 
FIBA кошаркашка правила
Назив Постављен Величина
FIBAOfficialBasketballRules2020_BasketballEquipment_v1.0 01.10.2020. године 5.3 Mb PDF
FIBAOfficialBasketballRules2020_v1.1 01.10.2020. године 6.1 Mb PDF
FIBA Službena pravila igre i košarkaška oprema 2020 01.10.2020. године 3.8 Mb PDF
FIBA 3x3 Official Rules 05.05.2011. године 557 Kb PDF
FIBA 3x3 Pravila igre 2019 tekst 17.01.2019. године 103 Kb PDF
FIBA 3x3 Pravila igre 2019 Tumačenja 07.05.2019. године 231 Kb PDF
FIBA pomoćne sudije 2020 07.05.2020. године 5.7 Mb PDF