Изборна комисија за спровођење процедуре за кандидовање и избор за органе које бира Скупштина КСС, дана 13. фебруара 2015. године (петак), одржала је састанак и донела следеће закључке и одлуке:

Дана 13. фебруара 2015. године у 12.00 сати је био крајњи рок за подношење кандидатуре за избор за председника Кошаркашког савеза Србије. До предвиђеног рока пристигао је предлог и потребна подршка за 1 (једног) кандидата за председника КСС.

Предложени кандидат за председника КСС је ДРАГАН ЂИЛАС за кога је уз кандидатуру достављено и 26 (двадесетшест) листића подршке од могућих 32 (тридесетдва), колико броји нови сазив Скупштине КСС за период 2015-2019.

Предложени кандидат је сходно изборној процедури доставио краћу биографију и програм рада за период 2015-2019 са предлогом за 4 (четири) потпредседника КСС.

Осим кандидата за председника КСС, познати су и кандидати за Управни одбор КСС које предлажу Регионални кошаркашки савези (од предложених 6 кандидата бирају се 4 члана Управног одбора):

ДАРКО КАРАН, КС Војводине

ДЕЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, КС Београда

Мр. ДУШАН ЂУРИЋ, РКС Централне Србије

УРОШ ПАРЛИЋ, РКС Источне Србије

ВУЛЕ ВУКОВИЋ, РКС Јужне Србије

ВОЈИСЛАВ КЕЦОЈЕВИЋ, РКС Западне Србије.

Пдф: Биографија Драгана Ђиласа >>>
Пдф: Програм рада 2015 – 2019 >>>