Делегати из 116 националних федерација на Светском конгресу ФИБА одржаном у Севиљи, простом већином гласова изабрали су Хорациа Муратореа за новог председника ФИБА који ће ову функцију обављати у наредних пет година (2014-2019). Мураторе је на функцији председника Светске кошаркаше организације наследио Ивана Манинија.