Јавне набавке 2016

Претходне јавне набавке

БРОЈ И НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ЈН 1/2016
Услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије У16 ради базичних припрема
(55130000 – остале хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
10.02.2016
до 11:00 часова
ЈН 2/2016
Услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије У18 ради базичних припрема
(55130000 – остале хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
10.02.2016.
до 11:00 часова
ЈН 3/2016
Агенцијске услуге резервације авио превоза
(60400000 – Услуге авио-превоза)
– Отворени поступак
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одговор на питање
PDF Одговор на питање
PDF Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
PDF Позив за подношење понуда (измењен)
PDF Конкурсна документација (измењена)
PDF Одлука о закључењу оквирног споразума
PDF Обавештење о закљученом оквирном споразуму
PDF Обавештење о закљученом уговору
PDF Обавештење о закљученом уговору
15.03.2016
до 11:00 часова

нови рок:

18.03.2016
до 11:00 часова

ЈН 4/2016
Услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије У18 ради базичних припрема
(55130000 – остале хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
07.03.2016
до 11:00 часова
ЈН 5/2016
Потрошни материјал за спортску и физикалну медицину
(33600000 – Фармацеутски производи)
– Отворени поступак
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
28.04.2016
до 11:00 часова
ЈН 6/2016
Услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије У20 ради базичних припрема
(55130000 – остале хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
07.04.2016
до 11:00 часова
ЈН 7/2016
Услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије У16 ради базичних припрема
(55130000 – остале хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
07.04.2016
до 11:00 часова
ЈН 8/2016
Услуга смештаја и исхране за учеснике кошаркашког регионалног турнира млађих категорија (дечаци 2002/2003)
(55130000 – остале хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
28.04.2016
до 11:00 часова
ЈН 9/2016
Услуга смештаја и исхране за женску сениорску репрезентацију Србије
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Измена конкурсне документације
PDF Одговор на питање
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
19.05.2016
до 11:00 часова
ЈН 10/2016
Услуга смештаја и исхране за женску сениорску репрезентацију Србије у оквиру висинских припрема
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
19.05.2016
до 11:00 часова
ЈН 11/2016
Услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије У20 у оквиру висинских припрема
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
19.05.2016
до 11:00 часова
ЈН 12/2016
Услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије У20 и гостујућу репрезентацију
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
19.05.2016
до 11:00 часова
ЈН 13/2016
Услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије У18 ради базичних припрема
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
19.05.2016
до 11:00 часова
ЈН 14/2016
Услуга изнајмљивања Комбанк Арене за потребе одржавања Олимпијског квалификационог турнира у кошарци за Олимпијске игре Рио 2016
(92600000 услуге у области спорта)
– преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
PDF Обавештење о покретању преговарачког поступка
PDF Kонкурсна документација
PDF Обавештење о закљученом уговору

ЈН 15/2016
Услуга смештаја и исхране за репрезентацију Србије и гостујућих репрезентација у припремном периоду и у оквиру Олимпијског квалификационог турнира
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Обавештење о закљученом уговору
07.06.2016
до 10:10 часова
ЈН 16/2016
Услуга смештаја и исхране за универзитетску мушку репрезентацију Србије ради базичних припрема
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
01.06.2016
до 11:00 часова
ЈН 17/2016
Услуга закупа спортских објеката и пратеће опреме за време припрема мушких репрезентативних селекција ради одржавања тренинга, обликована по партијама
(92600000 – услуге у области спорта)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору – партија 1
PDF Обавештење о закљученом уговору – партија 2
01.06.2016
до 11:00 часова
ЈН 18/2016
Услуга смештаја и исхране за учеснике развојног тренажног кампа
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
01.06.2016
до 11:00 часова
ЈН 19/2016
Услугa физичко техничког обезбеђења за време одржавања Олимпијског квалификационог турнира
(79710000 – 4 – Услуге обезбеђења)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одговор на питање
PDF Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
PDF Измена конкурсне документације
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
13.06.2016
до 10:15 часова
ЈН 20/2016
Услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије, ради базичних припрема, обликована по партијама
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору – партија 1
PDF Обавештење о закљученом уговору – партија 2
15.06.2016
до 11:00 часова
ЈН 21/2016
Услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије (млађе селекције), ради базичних припрема, обликована по партијама.
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о обустави поступка – партија 1
PDF Одлука о додели уговора – партије 2 и 3
PDF Обавештење о обустави поступка – партија 1
PDF Обавештење о закљученом уговору – партија 2
PDF Обавештење о закљученом уговору – партија 3
15.06.2016
до 11:00 часова
ЈН 22/2016
Услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије (млађе селекције), ради базичних припрема, обликована по партијама
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору – партија 1
PDF Обавештење о закљученом уговору – партија 2
PDF Обавештење о закљученом уговору – партија 3
15.06.2016
до 11:00 часова
ЈН 23/2016
Услуга смештаја и исхране за репрезентативне селекције земаља учесница Олимпијског квалификационог турнира
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
20.06.2016
до 12:00 часова
ЈН 24/2016
Услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије У20 ради базичних припрема
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
17.06.2016
до 11:00 часова
ЈН 25/2016
Јавна набавка медицинске опреме
(33150000 – Уређаји за радиотерапију, механотерапију, електротерапију и физикалну терапију)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
22.06.2016
до 11:00 часова
ЈН 26/2016
Услуга смештаја и исхране за женску сениорску репрезентацију Србије
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
30.06.2016
до 10:00 часова
ЈН 27/2016
Услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије У18
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
01.07.2016
до 12:00 часова
ЈН 28/2016
Услуга аутобуског превоза за спортисте у земљи и иностранству
(60172000 – најам аутобуса и
међуградских аутобуса са возачем)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
04.07.2016
до 10:00 часова
ЈН 29/2016
Услуга смештаја и исхране за мушку репрезентације Србије У16
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
04.07.2016
до 10:00 часова
ЈН 30/2016
Услуга смештаја и исхране за женску сениорску репрезентацију Србије
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

06.07.2016
до 10:00 часова
ЈН 31/2016
Услуга смештаја и исхране за гостујуће женске репрезентације Турске и Сенегала
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
06.07.2016
до 11:00 часова
ЈН 32/2016
Услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије У16 и гостујућих селекција
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
06.07.2016
до 12:00 часова
ЈН 33/2016
Услуга смештаја и исхране за гостујуће мушке репрезентације У18 Мађарске и Финске
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
06.07.2016
до 13:00 часова
ЈН 34/2016
Услуга смештаја и исхране за гостујућу мушку репрезентацију Мађарске У16
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
06.07.2016
до 13:30 часова
ЈН 35/2016
Услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије У14
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
01.08.2016
до 10:00 часова
ЈН 36/2016
Услуга аутобуског превоза за женску репрезентацију Србије У14
(60172000 најам аутобуса и
међуградских аутобуса са возачем)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одговори на питања 1
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
11.08.2016
до 10:00 часова
ЈН 37/2016
Услуга смештаја и исхране за учеснике турнира ЕГБЛ у Новом Саду
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
19.09.2016
до 10:00 часова
ЈН 38/2016
Услуга смештаја и исхране за женску сениорску репрезентацију Србије и Луксенбурга у Краљеву обликовану по партијама
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора

18.10.2016
до 10:00 часова
ЈН 39/2016
Услуга смештаја и исхране за женску сениорску репрезентацију Србије и Украјине у Нишу обликовану по партијама
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Одлука о додели уговора – партија 1
PDF Одлука о додели уговора – партија 2
PDF Обавештење о закљученом уговору – партија 1
PDF Обавештење о закљученом уговору – партија 2

18.10.2016
до 11:00 часова
ЈН 40/2016
Услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије У18
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

25.11.2016
до 10:00 часова
ЈН 41/2016
Услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије У20
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
22.12.2016
до 10:00 часова
ЈН 42/2016
Услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије У18
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
28.12.2016
до 10:00 часова
ЈН 43/2016
Услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије У16
(55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
28.12.2016
до 10:00 часова