Јавне набавке 2019

Претходне јавне набавке

БРОЈ И НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ЈН 26/2019
Предмет јавне набавке је услуга у области авио превоза
– (60400000 – услуге авио превоза)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Обавештење о закљученом уговору
21.12.2019
до 09:00 часова
ЈН 25/2019
смештаја и исхране за женску сениорску репрезентацију Србије и гостујућу репрезентацију Турске у Београду
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF
Обавештење о закљученом уговору
02.10.2019
до 10:00 часова
ЈН 9/2019 – за потребе BASKETBALL2019
Катеринг
– (55523000 – услуге достављања припремљених оброка за остала предузећа или установе)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
14.06.2019
до 12:00 часова
ЈН 24/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку сениорску репрезентацију Србије и гостујуће репрезентације у Београду
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
06.06.2019
до 10:00 часова
ЈН 8/2019 – за потребе BASKETBALL2019
Смештај и исхрана чланова локалног организационог комитета (LOC-a) ЕП у кошарци за сениорке у Зрењанину
– (55130000 – остале хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
06.06.2019
до 10:00 часова
ЈН 7/2019 – за потребе BASKETBALL2019
Смештај и исхрана (услуге хотела и ресторана) FIBA и VIP званичника за потребе организовања ЕП у кошарци за сениорке у Београду
– (55130000 – остале хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
06.06.2019
до 10:00 часова
ЈН 6/2019 – за потребе BASKETBALL2019
Смештај и исхрана (услуге хотела и ресторана) за потребе организовања ЕП у кошарци за сениорке у Нишу
– (55130000 – остале хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
07.05.2019
до 10:00 часова
ЈН 5/2019 – за потребе BASKETBALL2019
Смештај и исхрана (услуге хотела и ресторана) за потребе организовања ЕП му кошарци за сениорке у Београду, обликована по партијама
Предмет јавне набавке је обликован по партијама:
Партија 1 смештај и исхрана (услуге хотела и ресторана) за екипе за потребе организовања ЕП у кошарци за сениорке у Београду;
Партија 2 смештај и исхрана (услуге хотела и ресторана) за судије за потребе организовања ЕП у кошарци за сениорке у Београду;
Партија 3 смештај и исхрана (услуге хотела и ресторана) ФИБА званичника за потребе организовања ЕП у кошарци за сениорке у Београду

– (55130000 – остале хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору – партија 2
PDF Обавештење о закљученом уговору – партија 3
PDF Обавештење о закљученом уговору – партија 1
07.05.2019
до 10:00 часова
ЈН 4/2019 – за потребе BASKETBALL2019
Обезбеђивање утакмица
– (79710000 – 4 – Услуге обезбеђења)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Обавештење број 1
PDF Обавештење о продужењу рока
PDF I измена конкурсне документације
PDF Обавештење број 2
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
10.05.2019
до 14:00 часова
ЈН 3/2019 – за потребе BASKETBALL2019
Услуга постављања привремених структура и других конструкција за потребе ЕП (WomenʹEuroBasket 2019)
– (ORN-RA 01 – изнајмљивање, 51500000 – Услуга инсталирања уређаја и опреме)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Обавештење број 1
PDF Обавештење о продужењу рока
PDF I измена конкурсне документације
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

16.05.2019
до 14:00 часова
ЈН 2/2019 – за потребе BASKETBALL2019
Закуп LED рекламних панела и пратеће опреме са услугом монтаже, демонтаже и одржавања
– (RA01 изнајмљивање, 32232000 опрема за видео конференције)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
07.05.2019
до 10:00 часова
ЈН 1/2019 – за потребе BASKETBALL2019
Агенцијска услуга органозовања авио превоза
– (60400000 – услуге авио превоза)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
07.05.2019
до 10:00 часова
ЈН 23/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије У19 и гостујућу репрезентаију Русије у Београду
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
05.04.2019
до 10:00 часова
ЈН 22/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије У16, У18, У19 и У20 и гостујуће селекције у Вршцу
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
05.04.2019
до 10:00 часова
ЈН 21/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије У16 у Новом Бечеју
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
05.04.2019
до 10:00 часова
ЈН 20/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије У16, У18 и У20 и гостујуће селекције у Бањи Ковиљачи
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
05.04.2019
до 10:00 часова
ЈН 19/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије У20 и гостујућу репрезентаију Шведске у Београду
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
05.04.2019
до 10:00 часова
ЈН 18/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за женску сениорску репрезентацију Босне и Херцеговине на Златибору
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
05.04.2019
до 10:00 часова
ЈН 17/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за женску сениорску репрезентацију Србије и гостујуће репрезентације у Београду
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
05.04.2019
до 10:00 часова
ЈН 16/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије У19 и У20 на Златибору
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
13.03.2019
до 10:00 часова
ЈН 15/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије У16 у Београду
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
13.03.2019
до 10:00 часова
ЈН 14/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије У16 и гостујућу репрезентацију на Златибору
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
13.03.2019
до 10:00 часова
ЈН 13/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије У18 у оквиру висинских припрема на Златибору
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
13.03.2019
до 10:00 часова
ЈН 12/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за женску сениорску репрезентацију Србије и гостујућу репрезентаију Турске у Вршцу
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
27.02.2019
до 10:00 часова
ЈН 11/2019
Потрошни материјал за физикалну терапију и пратећа опрема и медикаменти
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
27.02.2019
до 10:00 часова
ЈН 10/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије У18 и гостујућу репрезентацију у Новом Бечеју
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
27.02.2019
до 10:00 часова
ЈН 9/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије У20 на Златибору
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
27.02.2019
до 10:00 часова
ЈН 8/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за женску сениорску репрезентацију Србије на Златибору
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
27.02.2019
до 10:00 часова
ЈН 7/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије У18 и гостујућу репрезентацију у Врњачкој Бањи
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
30.01.2019
до 10:00 часова
ЈН 6/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије У15 и гостујућу репрезентацију у Крагујевцу у оквиру летњих припрема
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
30.01.2019
до 10:00 часова
ЈН 5/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за учеснике кошаркашког регионалног турнира млађих категорија (2005-2006 годиште) у Крагујевцу у оквиру мини припрема
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
30.01.2019
до 10:00 часова
ЈН 4/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку универзитетску репрезентацију Србије и гостујућих репрезентација у Београду у оквиру редовних припрема
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
23.01.2019
до 10:00 часова
ЈН 3/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушке репрезентације Србије У15 и У18 у Крагујевцу у оквиру мини припрема
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
18.01.2019
до 10:00 часова
ЈН 2/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку сениорску репрезентацију Србије и Израела у Београду ради одигравања међународне квалификационе утакмице
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
18.01.2019
до 10:00 часова
ЈН 1/2019
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за женске репрезентације Србије У18 и У16 у Бањи Ковиљачи
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору
18.01.2019
до 10:00 часова