Јавне набавке 2020

Претходне јавне набавке

БРОЈ И НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ЈН 26/2020
Јавна набавка
PDF Информација у вези поступка јавне набавке
-
ЈН 25/2020
Јавна набавка
PDF Информација у вези поступка јавне набавке -
ЈН 24/2020
Јавна набавка
PDF Информација у вези поступка јавне набавке
-
ЈН 23/2020
Јавна набавка
PDF Информација у вези поступка јавне набавке -
ЈН 22/2020
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за женску сениорску репрезентацију Србије у Београду
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
08.10.2020
до 10:00 часова
ЈН 21/2020
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку сениорску репрезентацију Србије и гостујућу репрезентацију Финске у Београду
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о измени Одлуке о додели уговора
31.07.2020
до 10:00 часова
ЈН 20/2020
Предмет јавне набавке је опрема за физикалну терапију
– (33150000 - Уређаји за радиотерапију, механотерапију, електротерапију и физикалну терапију)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

28.07.2020
до 10:00 часова
ЈН 17/2020
Предмет јавне набавке је услуга организовања 3x3 првенства
– (9262200 – услуге организације спортских догађаја)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

24.06.2020
до 10:00 часова
ЈН 19/2020
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије U16 у Београду
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

18.06.2020
до 10:00 часова
ЈН 18/2020
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије U14, U15 и U16 у Београду
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

18.06.2020
до 10:00 часова
ЈН 7/2020
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за женску сениорску репрезентацију Србије на Златибору у оквиру висинских припрема
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

08.06.2020
до 10:00 часова
ЈН 16/2020
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије у Вршцу
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

02.06.2020
до 10:00 часова
ЈН 15/2020
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије U16 у Крагујевцу
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

02.06.2020
до 10:00 часова
ЈН 14/2020
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије U18 у Вршцу
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

02.06.2020
до 10:00 часова
ЈН 13/2020
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије U19 у Београда
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

02.06.2020
до 10:00 часова
ЈН 12/2020
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије U18 у оквиру висинских припрема на Дивчибарама
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

02.06.2020
до 10:00 часова
ЈН 11/2020
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије U19 у оквиру висинских припрема на Дивчибарама
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

02.06.2020
до 10:00 часова
ЈН 10/2020
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије U20 у оквиру висинских припрема на Дивчибарама
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

02.06.2020
до 10:00 часова
ЈН 9/2020
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије U16 у Бањи Ковиљачи
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

28.05.2020
до 10:00 часова
ЈН 8/2020
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за женску репрезентацију Србије U18 у Бањи Ковиљачи
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

28.05.2020
до 10:00 часова
ЈН 9/2020 – за потребе OKT 2020
Услуга смештаја и исхрана (услуге хотела и ресторана за потребе организовања ОКТ)
– (55130000 – остале хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

03.02.2020
до 10:00 часова
ЈН 8/2020 – за потребе OKT 2020
Брендирање
– (79811000 – услуге дигиталне штампе)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
PDF I измена и допуна конкурсне документације
PDF Обавештење број 1
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

25.01.2020
до 09:00 часова
ЈН 7/2020 – за потребе OKT 2020
Услуга кетеринга, обликована по партијама
– (55523000 – услуга достављања припремљених оброка за остала предузећа или установе)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
PDF I измена и допуна конкурсне документације
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору партија 2
PDF Обавештење о закљученом уговору партија 1

25.01.2020
до 09:00 часова
ЈН 6/2020 – за потребе OKT 2020
Агенцијска услуга организовања авио превоза
– (60400000 – Услуге авио – превоза)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Обавештење број 1
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

24.01.2020
до 10:00 часова
ЈН 5/2020 – за потребе OKT 2020
Предмет јавне набавке је услуга постављања привремених структура и других конструкција
– (ORN-RA 01 – изнајмљивање, 51500000 – услуге инсталирања уређаја и опреме)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

24.01.2020
до 09:00 часова
ЈН 4/2020 – за потребе OKT 2020
Осигурање догађаја
– (66512000 – услуге осигурања од незгоде и услуге здравственог осигурања)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

24.01.2020
до 10:00 часова
ЈН 3/2020 – за потребе OKT 2020
Закуп LED рекламних панела и пратеће опреме са услугом монтаже, демонтаже и одржавања
– (RA01 изнајмљивање, 32232000 опрема за видео конференције)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Обавештење број 1
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

24.01.2020
до 10:00 часова
ЈН 2/2020 – за потребе OKT 2020
Обезбеђивање утакмица
– (79710000 – 4 – услуге обезбеђења)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

24.01.2020
до 09:00 часова
ЈН 1/2020 – за потребе OKT 2020
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране (услуге хотела и ресторана за потребе организовања ОКТ)
– (55130000 – остале хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

24.01.2020
до 10:00 часова
ЈН 6/2020
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за женску сениорску репрезентацију Србије (припреме за Олимпијски квалификациони турнир) у Београду
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

21.01.2020
до 10:00 часова
ЈН 5/2020
Предмет јавне набавке је услуга у области авио превоза
– (60400000 – услуге авио превоза)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Обавештење број 1
PDF I измена и допуна конкурсне документације
PDF Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
PDF Обавештење број 3
PDF II измена и допуна конкурсне документације
PDF Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

12.02.2020
до 14:00 часова
ЈН 4/2020
Предмет јавне набавке је потрошни материјал за физикалну терапију и пратећа опрема и медикаменти
– (33600000 – фармацеутски производи)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

16.01.2020
до 11:30 часова
ЈН 3/2020
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије У15 и У18 у Крагујевцу
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора

PDF Обавештење о закљученом уговору
16.01.2020
до 10:00 часова
ЈН 2/2020
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за мушку сениорску репрезентацију Србије и Грузије у Београду
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о закљученом уговору

16.01.2020
до 10:00 часова
ЈН 1/2020
Предмет јавне набавке је услуга смештаја и исхране за женске репрезентације Србије У18 и У16 у Бањи Ковиљачи
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора

16.01.2020
до 10:00 часова