На основу Одлуке Владе Републике Србије о увођењу ванредног стања, Комисија за такмичење КСС донела је на електронској седници 16. марта 2020. године одлуку о прекиду такмичења и свих активности везаних за такмичења.

Све спортске активности везане за такмичења се прекидају до окончања ванредног стања, у складу са одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије (Службени Гласник РС број 29. од 15. марта 2020. године. Ова одлука је обавезујућа за све Регионалне савезе који воде такмичења у својој надлежности, организације којима је поверено такмичење, као и за све клубове и учеснике у кошаркашком спорту. Остале Одлуке везане за такмичење Кошаркашки савез ће донети накнадно. О даљим мерама Кошаркашки савез Србије ће вас благовремено обавештавати, користећи упутства и мере Министарства омладине и спорта. Одлука ступа на снагу одмах у складу са Службеним Гласником РС број 29. од 15. марта 2020. године.

Кошаркашки савез Србије обавештава све кошаркашке клубове и 3×3 клубове, све играче и играчице, кошаркашке тренере и све остале кошаркашке стручњаке и кошаркашке раднике, укључујући и оне који су активни у базичној кошарци (у систему КС Србије), да је увођењем ванредног стања у Републици Србији дана 15. марта 2020. године, дошло до престанка свих кошаркашких такмичења, до престанка одржавања свих пријатељских утакмица и до престанка тренажних процеса у кошаркашким и 3×3 такмичењима.

Сви кошаркашки и 3×3 клубови под ингеренцијом КСС, дужни су да одмах:
• обуставе учешће у кошаркашким такмичењима свих нивоа;
• откажу све заказане пријатељске утакмице;
• обуставе све видове тренажног процеса играча и играчица;
• престану са организовањем било каквог вида рекреативног бављења кошарком и 3×3;
• престану са окупљањем спортиста и спортисткиња у својим просторијама.

Налаже се свим кошаркашким и 3×3 клубовима, као и регионалним кошаркашким савезима са територије КСС, да прате обавештења, наредбе и упутства надлежних државних органа и да поступају у складу са оним што у њима буде саопштено.
О свим даљим мерама које ће бити предузете у кошаркашком спорту, КСС ће обавештавати своје чланове званичним каналима комуникације (интернет сајт и друштвене мреже), путем средстава јавног информисања и свих других доступних начина комуникације.