Данас, 12. априла 2017. године, у „Кући кошарке“ одржана је 9. Редовна седница Скупштине Кошаркашког савеза Србије.

На дневном реду је било усвајање Записника са 8. седнице Скупштине КСС, Извештај о активностима КСС између седница Скупштине, усвајање Годишњег извештаја Надзорог одбора КСС за 2016. годину, усвајање Годишњег финансијског извештаја КСС за 2016. годину, измене и допуне Статута КСС, као и тачка „Разно“.

Сви извештаји су усвојени, као и измене и допуне Статута КСС.