У Кући кошарке данас је одржана ванредна Скупштина Удружења кошаркашких тренера Србије (УКТС). На седници којем је председавао председник УКТС, Ацо Петровић, извршено је усклађивање Статута УКТС и осталих нормативних аката са Законом о спорту и удружењима грађана Републике Србије.

Поред Статута на Скупштини УКТС усвојена су и следећа нормативна акта: Правилник о раду Скупштине, лиценцирању, школовању и усавршавању чланова УКТС, као и Кодекс Удружења кошаркашких тренера Србије.

На седници је посебно инсистирано на доследном поштовању усвојених докумената, као посебна обавеза, истакнуто је омасовљење удружења и анимирање што већег броја младих који би се бавили кошарком.

Чланови Скупштине верификовали су избор Милана Митровића за секретара УКТС.