На основу члана 64. тачка 10. Статута КСС и члана 4. Пословника о раду Скупштине КСС, председник КСС Драган Ђилас је дана 23. децембра 2014. донео одлуку о расписивању РЕДОВНИХ ИЗБОРА ЗА ДЕЛЕГАТЕ И ОРГАНЕ КСС.

Датум одржавања редовне изборне Скупштине је субота 21. фебруар 2015. Место и време одржавања седнице Изборне скупштине биће накнадно одређени.

Управни одбор КСС је дана 24. децембра именовао Изборну комисију за спровођење процедуре кандидовања и избора за органе које бира Скупштина КСС у следећем састававу: Председник Небојша Михаиловић, члан Бошко Аџић и члан Зоран Гавриловић.

Регионални кошаркашки савези и удружења чланови КСС-а (Удружење клубове Прве мушке лиге, Удружење кошаркашких тренера и Удружење српских кошаркашких судија) су у обавези да до четвртка 5. фебруара доставе предлоге за делегате Скупштине КСС, четири члана Управног одбора које предлажу Регионални савези, чланове Надзорног одбора и Дисциплинског суда.

Предлози за Председника КСС и Председника Скупштине КСС достављају се најкасније 7 (седам) дана пре одржавања седнице Скупштине.