ГРУПА „А“ (Пеневезyс, ЛТУ)
Литванија
3
3
0
252:214
6
Шпанија
3
3
0
256:220
6
Турска
3
2
1
237:192
5
Пољска
3
1
2
236:253
4
Португал
3
0
3
201:247
3
В. Британија
3
0
3
199:256
3

ГРУПА „А“:

1. коло: Шпанија – Пољска 83:78 , Турска – Португал 79:56, Литванија – В. Британија 80:69.

2. коло: Шпанија – Португал 87:73, Турска – В. Британија 90:61, Пољска – Литванија 77:97.

Резултати 3. кола: Шпанија – В. Британија 86:69, Пољска – Португал 81:73 , Литванија – Турска 75:68.

 

ГРУПА „Б“ (Сиаулиаи, ЛТУ)
Француска
3
3
0
250:211
6
Србија
3
3
0
261:225
6
Немачка
3
2
1
232:202
5
Италија
3
1
2
201:213
4
Летонија
3
0
3
217:252
3
Израел
3
0
3
212:265
3

ГРУПА „Б“:

1. коло: СРБИЈА – Италија 80:68, Француска – Летонија 89:78 , Немачка – Израел 91:64.

2. коло: СРБИЈА – Летонија 92:77, Израел – Француска 68:85, Немачка – Италија 76:62.

Резултати 3. кола: СРБИЈА – Израел 89:80, Летонија – Италија 62:71 , Француска – Немачка 76:65.

 

ГРУПА „Ц“ (Алyтус, ЛТУ)
Грчка
3
2
1
215:200
5
Македонија
3
2
1
215:204
5
Хрватска
3
2
1
247:238
5
Финска 3
1
2
232:229
4
Црна Гора
3
1
2
237:246
4
БИХ
3
1
2
225:254
4

ГРУПА „Ц“:

1. коло: Црна Гора – Македонија 70:65 , Грчка – БИХ 76:67 , Хрватска – Финска 84:79.

2. коло: Црна Гора – БИХ 86:94, Финска – Грчка 61:81, Хрватска – Македонија 76:78.

Резултати 3. кола: Грчка – Македонија 58:72, БИХ – Финска 64:92, Црна Гора – Хрватска 81:87.

 

ГРУПА „Д“ (Клаипеда, ЛТУ)
Русија
3
3
0
217:180
6
Словенија
3
3
0
222:198
6
Грузија
3
1
2
214:211
4
Украјина
3
1
2
195:197
4
Бугарска
3
1
2
183:199
4
Белгија
3
0
3
182:228
3

ГРУПА „Д“:

1. коло: Белгија – Грузија 59:81 , Словенија – Бугарска 67:59, Русија – Украјина 73:64.

2. коло: Бугарска – Белгија 68:65, Грузија – Русија 58:65, Украјина – Словенија 64:68.

Резултати 3. кола: Словенија – Грузија 87:75, Украјина – Бугарска 67:56, Русија – Белгија 79:58.