ГРУПА „А“ (Пеневезyс, ЛТУ)
Шпанија
4
4
0
347:299
8
Литванија
4
3
1
331:305
7
Турска
4
2
2
320:276
6
Пољска
4
2
2
320:336
6
В. Британија
4
1
3
284:329
5
Португал
4
0
4
275:332
4

ГРУПА „А“:

Резултати 4. кола: В. Британија – Португал 85:73, Пољска – Турска 84:83 , Литванија – Шпанија 79:91

3. коло: Шпанија – В. Британија 86:69, Пољска – Португал 81:73 , Литванија – Турска 75:68.

2. коло: Шпанија – Португал 87:73, Турска – В. Британија 90:61, Пољска – Литванија 77:97.

1. коло: Шпанија – Пољска 83:78 , Турска – Португал 79:56, Литванија – В. Британија 80:69.

 

ГРУПА „Б“ (Сиаулиаи, ЛТУ)
Србија 4 4
0
336:289
8
Француска 4
4
0
341:295
8
Немачка
4
2
2
296:277
6
Италија
4
1
3
285:309
5
Израел 4
1
3
303:353
5
Летонија
4
0
4
305:343
4

ГРУПА „Б“:

Резултати 4. кола: СРБИЈА – Немачка 75:64, Израел – Летонија 91:88, Француска – Италија 91:84.

3. коло: СРБИЈА – Израел 89:80, Летонија – Италија 62:71 , Француска – Немачка 76:65.

2. коло: СРБИЈА – Летонија 92:77, Израел – Француска 68:85, Немачка – Италија 76:62.

1. коло: СРБИЈА – Италија 80:68, Француска – Летонија 89:78 , Немачка – Израел 91:64.

 

ГРУПА „Ц“ (Алyтус, ЛТУ)
Грчка
4
3
1
286:255
7
Македонија
4
3
1
287:274
7
Хрватска
4
2
2
327:330
6
БИХ 4
2
2
317:334
6
Финска
4
1
3
302:301
5
Црна Гора
4
1
3
292:317
5

ГРУПА „Ц“:

Резултати 4. кола: Македонија – Финска 72:70, Црна Гора – Грчка 55:71 , БИХ – Хрватска 92:80.

3. коло: Грчка – Македонија 58:72, БИХ – Финска 64:92, Црна Гора – Хрватска 81:87.

2. коло: Црна Гора – БИХ 86:94, Финска – Грчка 61:81, Хрватска – Македонија 76:78.

1. коло: Црна Гора – Македонија 70:65 , Грчка – БИХ 76:67 , Хрватска – Финска 84:79.

 

ГРУПА „Д“ (Клаипеда, ЛТУ)
Русија
4
4
0
306:257
8
Словенија
4
4
0
292:259
8
Грузија
4
2
2
283:264
6
Украјина
4
1
3
248:266
5
Бугарска
4
1
3
260:288
5
Белгија 4
0
4
243:298
4

ГРУПА „Д“:

Резултати 4. кола: Грузија – Украјина 69:53, Бугарска – Русија 77:89, Белгија : Словенија 61:70.

3. коло: Словенија – Грузија 87:75, Украјина – Бугарска 67:56, Русија – Белгија 79:58.

2. коло: Бугарска – Белгија 68:65, Грузија – Русија 58:65, Украјина – Словенија 64:68.

1. коло: Белгија – Грузија 59:81 , Словенија – Бугарска 67:59, Русија – Украјина 73:64.