ГРУПА „А“ (Пеневезyс, ЛТУ)
Шпанија
5
4
1
404:364
9
Литванија
5
4
1
429:374
9
Турска
5
3
2
385:333
8
В. Британија
5
2
3
372:410
7
Пољска 5
2
3
401:424
7
Португал 5
0
5
344:420
5

Резултати 5. кола: В. Британија – Пољска 88:81, Шпанија – Турска 57:65 , Литванија – Португал 98:69.

4. коло: В. Британија – Португал 85:73, Пољска – Турска 84:83 , Литванија – Шпанија 79:91

3. коло: Шпанија – В. Британија 86:69, Пољска – Португал 81:73 , Литванија – Турска 75:68.

2. коло: Шпанија – Португал 87:73, Турска – В. Британија 90:61, Пољска – Литванија 77:97.

1. коло: Шпанија – Пољска 83:78 , Турска – Португал 79:56, Литванија – В. Британија 80:69.

 

ГРУПА „Б“ (Сиаулиаи, ЛТУ)
Француска 5 5
0
438:391
10
Србија 5
4
1
432:386
9
Немачка
5
3
2
377:357
8
Израел
5
2
3
399:448
7
Италија 5
1
4
380:405
6
Летонија
5
0
5
385:424
5

Резултати 5. кола: СРБИЈА – Француска 96:97, Немачка-Летонија 81:80 , Израел – Италија 96:95.

4. коло: СРБИЈА – Немачка 75:64, Израел – Летонија 91:88, Француска – Италија 91:84.

3. коло: СРБИЈА – Израел 89:80, Летонија – Италија 62:71 , Француска – Немачка 76:65.

2. коло: СРБИЈА – Летонија 92:77, Израел – Француска 68:85, Немачка – Италија 76:62.

1. коло: СРБИЈА – Италија 80:68, Француска – Летонија 89:78 , Немачка – Израел 91:64.

 

ГРУПА „Ц“ (Алyтус, ЛТУ)
Македонија 5 4
1
362:337
9
Грчка
5
4
1
360:324
9
Финска
5
2
3
373:366
7
Хрватска 5
2
3
396:404
7
БИХ
5
2
3
380:409
7
Црна Гора
5
1
4
357:388
6

Резултати 5. кола: Финска – Црна Гора 71:65, Грчка – Хрватска 74:69 , Македонија – БИХ 75:63.

4. коло: Македонија – Финска 72:70, Црна Гора – Грчка 55:71 , БИХ – Хрватска 92:80.

3. коло: Грчка – Македонија 58:72, БИХ – Финска 64:92, Црна Гора – Хрватска 81:87.

2. коло: Црна Гора – БИХ 86:94, Финска – Грчка 61:81, Хрватска – Македонија 76:78.

1. коло: Црна Гора – Македонија 70:65 , Грчка – БИХ 76:67 , Хрватска – Финска 84:79.

 

ГРУПА „Д“ (Клаипеда, ЛТУ)
Русија
5
5
0
371:321
10
Словенија
5
4
1
356:324
9
Грузија 5
2
3
352:343
7
Бугарска
5
2
3
339:357
7
Украјина
5
2
3
322:327
7
Белгија 5
0
5
304:372
5

Резултати 5. кола: Грузија – Бугарска 69:79, Словенија – Русија 64:65, Украјина – Белгија 74:61.

4. коло: Грузија – Украјина 69:53, Бугарска – Русија 77:89, Белгија : Словенија 61:70.

3. коло: Словенија – Грузија 87:75, Украјина – Бугарска 67:56, Русија – Белгија 79:58.

2. коло: Бугарска – Белгија 68:65, Грузија – Русија 58:65, Украјина – Словенија 64:68.

1. коло: Белгија – Грузија 59:81 , Словенија – Бугарска 67:59, Русија – Украјина 73:64.