Надзорни одбор КСС

Зоран Кристић
председник

Зоран Геров
члан

Радослав Стефановић
члан

Комисија за такмичење

Бранко Лозанов
председник

Небојша Михаиловић
за регистрације

Милорад Милојковић
за судијска питања

Владимир Живановић
администратор комисије

Комисија за женску кошарку

Ана Јоковић
председница комисије за женску кошарку

Драган Ратковић
референт за стручни рад

Јулкица Марковић Митрашиновић
референт за популаризацију и омасовљење женског спорта

Слободанка Максимовић
референт за међународне активности

Тања Живановић
референт за такмичење

Судијска
комисија

Милорад Милојковић ВД председника СК КСС
председник

Саша Маричић
за праћење и унапређење судија

Маја Вукановић
за судије-жене

Јасмина Јурас
за судије 3х3

Срђан Стојановић
за помоћне судије

Петар Крал
администратор комисије

Дисциплински суд Кошаркашког савеза Србије

Васко Јанчић
председник

Душан Митровић

Александар Зарија

Жељко Иветић

Небојша Ранђеловић

Стручни сарадници СК КСС

Дејан Димитријевић – КСВ

Звездан Јанковић – КСБ

Јовица Пеулић – РКС ЗС

Дејан Миздрак – РКС ЗС

Стефан Здравковић – РКС ИС

Синиша Јовановић – РКС ЦС

Михајло Глигоријевић – РКС ЈС