Надзорни одбор КСС

Зоран Кристић
(председник)

Зоран Геров
(члан)

Радослав Стефановић
(члан)

Комисија за такмичење

Бранко Лозанов
председник

Небојша Михаиловић
за регистрације

Миодраг Личина
за судијска питања

Владимир Живановић
администратор комисије

Комисија за женску кошарку

Ана Јоковић
председница комисије за женску кошарку

Драган Ратковић
референт за стручни рад

Весна Деспотовић
референт за међународне активности

Јулкица Марковић Митрашиновић
референт за популаризацију и омасовљење женског спорта

Судијска
комисија

Миодраг Личина
председник

Милорад Милојковић
за праћење и унапређење суђења

Драгослав Љуца
за праћење и унапређење суђења

Маја Вукановић
за судије-жене

Слободан Орцевић
за помоћне судије