РКС Војводине

MILOŠ BLAGOJEVIĆ
ZORAN BLAŽIĆ
SAVA RAJKOVIĆ
MIHAJLO VIDANOVIĆ
RADOMIR JOVANČEVIĆ
ZORAN VEZMAR
GORAN KRSTAJIĆ
ZLATAN RANKOVIĆ
PETKO POPOVIĆ


РКС Београда

GORAN TRIVAN
ŽARKO KOPRIVICA
Mr DRAGAN GAČIĆ
BLAŽO STOJANOVIĆ
Dr NEBOJŠA ČOVIĆ
MLADJAN ŠILOBAD


РКС Западне Србије

VOJISLAV KECOJEVIĆ
ŽELJKO VASILJEVIĆ
SLOBODAN ŽIKIĆ


РКС Централне Србије

SINIŠA JOVANOVIĆ
GORAN LAZIĆ
DOBRICA MILOŠEVIĆ
MILAN SIMOVIĆ

РКС Источне Србије

BRANISLAV BOGUNOVIĆ
MIODRAG KOCIĆ
MIODRAG RADOVIĆ


РКС Јужне Србије

VULE VUKOVIĆ
IGOR STOJANOVIĆ


РКС Рашко-Косовски

GICIĆ BOJAN
ALEKSANDAR RADOVIĆ


Удружење клубова Прве А мушке лиге

DARKO JOVIČIĆ


Удружење кошаркашких тренера Србије

DUŠAN IVKOVIĆ


Удружење српских кошаркашких судија

ILIJA BELOŠEVIĆ

Члан 44. Из Статута КСС

Скупштина је највиши орган КСС.

Скупштину сачињавају председници РКС, делегати РКС и делегати – представници удружења. РКС који имају више од 15 (петнаест) регистрованих такмичарских клубова дају по једног делегата на сваку следећу започету петнаестицу. Делегати морају да имају место пребивалишта на територији РКС који их је делегирао. Један од делегата Рашко-Косовског Метохијског кошаркашког савеза обавезно мора да буде са територије Косова и Метохије.

Скупштину чине и по један представник удружења и то:
• Удружење клубова Прве А мушке лиге
• Удружење кошаркашких тренера Србије
• Удружење кошаркашких судија Србије
• Удружење кошаркаша (када се региструју у складу са важећим прописима и верификују од стране УО КСС)
• Удружење кошаркашица (када се региструју у складу са важећим прописима и верификују од стране УО КСС)

Број делегата Скупштине не може да се мења за период од 4 (четири) године колико траје мандат Скупштине, без обзира на промену броја клубова у РКС или измене у броју и структури удружења.

Комплетан Статут КСС можете погледати
овде >>
Пословник о раду Скупштине можете погледати овде >>