На седници Управног одбора Кошаркашког савеза Србије, донете су две одлуке:

Београд, 28.септембар 2017.године

Број        573/2

На основу одредаба члана 100. став 2.1, члана 160. став 3 и члана 165. став 3 Закона о спорту РС, члана 16., члана 17., члана 23., члана 26., члана 29. и члана 55. Статута КСС, члана 4., члана 7., члана 8., члана 11. и члана 12. Правилника о  такмичењу КСС, Управни одбор КСС, на 17.седници одржаној 27.09.2017.године, донео је следећу одлуку:

О Д Л У К А

 1. Налаже се КК Борац из Чачка (ЕБР 06012), КК Динамик БГ из Београда (ЕБР 01048) и КК Вршац из Вршца (ЕБР 02019) да се у року од 3 дана, а најкасније до понедељка, 02.октобра 2017.године до 14.00 сати, изјасне да ли ће наступати у Првој мушкој лиги Србије (КЛС) од октобра месеца 2017.године сходно Правилнику о такмичењу КСС и Одлуци УО КСС од 24.08.2017.године којом је дата условна сагласност на учешће у АБА 2 лиги.
 2. Упозоравају се клубови из тачке 1. ове Одлуке да уколико не поступе у складу са Одлуком УО КСС и не учествују у такмичењу Прве мушке лиге Србије (КЛС) у сезони 2017/2018, а на основу усвојеног Календара такмичења који је усвојио УО КСС и објављених почетних табела сениорских такмичења КСС, УО КСС ће повући условну сагласност за наступ у АБА 2 лиги у сезони 2017/2018 која је дата 24.08.2017.године и покренути одговарајући поступак у складу са Законом о спорту РС и нормативним актима КСС.
 3. Упозоравају се клубови из тачке 1. ове Одлуке да непоштовање нормативних аката КСС и одлука УО КСС повлачи, у складу са Статутом КСС, како дисциплинску одговорност тако и искључење из чланства Кошаркашког савеза Србије.

Образложење

УО КСС је дана 24.08.2017.године донео Одлуку о давању условне сагласности клубовима КК Борац из Чачка (ЕБР 06012), КК Динамик БГ из Београда (ЕБР 01048) и КК Вршац из Вршца (ЕБР 02019) за учешће у АБА 2 лиги у сезони 2017/2018.

Дописом КЛС број 405/17 од 11.09.2017.године, наш број 553/2-3 од 11.09.2017.године, КСС је обавештен да је Скупштина УККЛС, на седници одржаној 06.09.2017.године, а на којој су учествовали представници поменутих клубова, донела одлуку да клубови КК Борац из Чачка (ЕБР 06012), КК Динамик БГ из Београда (ЕБР 01048) и КК Вршац из Вршца (ЕБР 02019) „не морају да играју први део КЛС“ у сезони 2017-2018.

Како би неучешће поменута три клуба у првом делу сезоне 2017/2018 Прве мушке лиге Србије (КЛС) представљало кршење нормативних аката КСС и Одлука УО КСС и било штетно по интересе кошаркашког спорта у Републици Србији, УО КСС је донео Одлуку као у изреци.

 

Одлуку доставити:

 • КК Борац, Чачак;
 • КК Динамик, Београд;
 • КК Вршац, Вршац;
 • Душану Пројовићу, потпредседнику за такмичења КСС;
 • Дејану Томашевићу, генералном секретару КСС;
 • Комисији за такмичење КСС;
 • А/а.

Предраг Даниловић

Председник УО КСС

————————————

Београд, 28.септембар 2017.године

Број       574/2

На основу одредаба члана 100. став 2.1, члана 160. став 3 и члана 165. став 3 Закона о спорту РС, члана 16., члана 17., члана 23., члана 26., члана 29. и члана 55. Статута КСС, члана 4., члана 7., члана 8., члана 11. и члана 12. Правилника о  такмичењу КСС, Управни одбор КСС, на 17.седници одржаној 27.09.2017.године, донео је следећу одлуку:

О Д Л У К А

 1. Стављају се ван снаге измене Пропозиција такмичења, измене система такмичења и измене Календара такмичења Прве мушке лиге Србије (КЛС) за сезону 2017/2018 усвојене на седници Скупштине УККЛС дана 06.09.2017.године, а у складу са чланом 55. тачка 25 Статута КСС.
 2. Налаже се УККЛС да организује такмичење Прве мушке лиге Србије (КЛС) у сезони 2017/2018 у складу са Правилником о такмичењу КСС од 26.01.2017.године и важећим Пропозицијама такмичења.
 3. Упозорава се УККЛС да је у обавези да поверена овлашћења вођења Прве мушке лиге Србије (КЛС) спроводи у складу са Законом о спорту РС и спортским правилима КСС. У супротном, УО КСС ће предузети мере из члана 16. став 2, члана 23. став 1 тачка 3 и члана 55. тачка 22 Статута КСС, и једнострано раскинути Уговор о поверавању овлашћења вођења такмичења Прве мушке лиге Србије.
 4. Налаже се УККЛС да у року од 3 дана достави своја нормативна акта усклађена за Законом о спорту РС и Статутом КСС.
 5. Налаже се УККЛС да у року од 8 дана обавести КСС о мерама које су предузете ради спровођења ове Одлуке.

Образложење

На основу дописа УККЛС број 405/17 од 11.09.2017.године, Кошаркашки савез Србије је дошао до сазнања да УККЛС поступа супротно нормативним актима и одлукама УО КСС у организовању вођења такмичења Прве мушке лиге Србије (КЛС) у сезони 2017/2018.

Стога је донета Одлука као у изреци.

Одлуку доставити:

 • УККЛС;
 • Душану Пројовићу, потпредседнику за такмичења КСС;
 • Дејану Томашевићу, генералном секретару КСС;
 • Комисији за такмичење КСС;
 • А/а.

Предраг Даниловић

Председник УО КСС

 

Овде можете видети оригинал документа

Odluka UO KSS – UKKLS

Odluka UO KSS – klubovima