Управни одбор КСС разматрао је на седници проблематику организације кошаркашких кампова у Србији.

Констатовано је да је сегмент кошаркашких кампова један од значајних у популаризацији кошарке, да КСС тај сегмент препознаје и да у наредном периоду жели да успостави конкретну сарадњу са организаторима кампова. Уз то, знатан број организатора кампова је исказао жељу за сарадњом која би се на крају институционализовала доделом права коришћења знака квалитета КСС камповима који испуњавају одређене услове.

Сходно томе, Управни одбор КСС је усвојио два иницијална документа који уређују наведену проблематику:

– Критеријуми за доделу права коришћења знака КСС камповима.

– Поступак конкурисања.

У наредном периоду биће именована Комисија задужена за спровођење процедуре конкурисања и доделе знака квалитета КСС камповима.

Рок за подношење захтева је 31. март 2019. године.

Одговорна особа испред КСС за неопходне информације: координатор региона Бошко Аџић – тел 064/8272-716, e-mail adzic@kss.rs

Документа о критеријумима и поступку конкурисања можете видети овде

kriterijumi za kampove

postupak konkurisanja za kampove