Кошаркашки савез Србије донео је одлуку о учешћу клубова 1МЛС (КЛС) у АБА 2 лиги.

Београд, 29. август 2017. године

Број: 530/2-3

КК БОРАЦ, Чачак
КК ДИНАМИК БГ, Београд
КК ВРШАЦ, Вршац
УДРУЖЕЊЕ КЛУБОВА КОШАРКАШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

 

Поштовани,

На основу захтева кошаркашких клубова Борац Чачак, Динамик БГ Београд и Вршац којим се обраћају са Захтевом за одобрење играња у Међународној регионалној лиги 2. АБА и квалификацијама и информацијa коју смо добили од стране Удружења клубова Кошаркашке лиге Србије Управни одбор Кошаркашког савеза Србије, је у складу са закључком са своје седнице,  донео је следећу

О  Д  Л   У  К  У           

УО КСС сагласан је са учешћем горе поменутих клубова у такмичењу и квалификацијама за међународну регионалну 2. АБА лигу под следећим условима:

  • Сагласност се даје само за такмичарску сезону 2017/18. Након завршетка такмичарске сезоне 2017/2018 у сениорској међународној регионалној 2. АБА престаје дејство ове сагласности и поступак издавање сагласности за наредну такмичарску сезону 2018/2019 подлеже новој Одлуци УО КСС ;
  • У такмичарској сезони 2017/18 клубови учесници сениорске међунарoдне регионалне 2. АБА лиге имају обавезу такмичења и играња Кошаркашке лиге Србије од почетка лигашког такмичења (октобар 2017), по утврђеном календару такмичења.
  • Учешће у међународној регионалној 2. АБА лиги, мора бити у складу са календаром такмичења 1 МЛС (КЛС) у такмичарској сезони 2017/2018 , која мора бити приоритет у такмичењу наведеним клубовима.
  • Пласман у Супер лигу КЛС и play off, остварује се искључиво кроз наступ клубова у такмичењу Кошаркашке лиге Србије , као и у претходним такмичарским сезонама.
  • Одлука органа КЛС, Председништва и Скупштине не може бити у супротности са условима под којим је УО КСС дао сагласност клубовима за наступ у међународној регионалној 2. АБА лиги за такмичарску сезону 2017/2018.

Према клубовима који поступе супротно овој одлуци, УО КСС покренуће поступак пред надлежним органима.

УО Кошаркашког савеза Србије приликом доношења ове Одлуке, руководио се одредбама Закона о спорту РС ( Службени гласник број 10 од 08.02.2016. године ), норматиним актима КСС а, као и интересима кошарке у Србије.

Такође УО КСС се руководио да клубови учесници 2. АБА лиге из окружења, такође играју национална првенства од самог почетка истог, а термини одигравања утакмица сениорске међународне регионалне 2. АБА лиге, нису у супротности са терминима одигравања утакмица националних лигашких такмичења.

С поштовањем,

Одлуку доставити :

  • Члановима УО КСС,
  • Кошаркашким клубовима КК Борац, КК Динамик БГ, КК Вршац,
  • Кошаркашкој лиги Србије,
  • А/а

Дејан Томашевић

Генерални секретар

Кошаркашки савез Србије

Комплетну одлуку можете видети ОВДЕ