У оквиру програма квалитетног развоја играча, континуираног праћења и индивидуалног техничко-тактичког усавршавања, у Крагујевцу су одржани контролно-едукативни тренинзи за играче 2003. и 2004. годишта из Централне, Западне, Источне, Јужне Србије и Рашко-Косовско-Метохијског региона.

Перспективни млади кошаркаши тренирали су у дворани хотела „Шумарице“, стручна лига сектора за мушку кошарку КСС могли су да се увере у квалитет кандидата, који су имали прилику да унапреде техничко-тактичко знање.