Протеклог викенда, у Кладову је одржан фи­нал­ни тур­нир пр­вен­ства Ср­би­је за пи­о­нир­ке, на коме је учествовало осам екипа – Новосадска ЖКА, Трстеник, Пролетер 023, Партизан 1953, Тител, Радивој Кораћ, Љубовија и нишки Студент. Организатор турнира је био ЖКК Ђердап , уз помоћ „Ђердап туриста“, „Хотела Ђердап“, Скупштине општине Ђердап и, наравно, Кошаркашког савеза Србије. Сјајна организација , љубазност домаћина, пријатељства играчица и фер и спортско понашање актера обележили су овај турнир који је окупио наше најбоље пионирке.

Ти­тел је од­бра­нио ти­ту­лу нај­бо­ље пи­о­нир­ске еки­пе у Ср­би­ји, по­што је у фи­на­лу са­вла­дао Но­во­сад­ску ЖКА – 81:53. Убе­дљи­ва по­бе­да у утак­ми­ци за тро­феј са­мо је кру­на све­га што су девојчице из Ти­те­ла по­ка­за­ле ове се­зо­не, па и на за­вр­шном тур­ни­ру где су у гру­пи по­бе­ђи­ва­ле са про­сеч­ном кош раз­ли­ком чак 61. Тре­ће ме­сто при­па­ло је Тр­сте­ни­ку, ко­ји је за­хва­љу­ју­ћи сјај­ној се­ри­ји 19:1 у по­след­њем пе­ри­о­ду са­вла­дао Ра­ди­вој Ко­раћ – 61:37.

За МВП игра­чи­цу турнира про­гла­ше­на је Јо­ва­на Бо­ри­чић из Ти­те­ла ко­ја је у фи­на­лу постигла 21 по­ен и невероватних 30 ско­ко­ва, за ин­декс корисности – 53! Награду јој је уручио Дејан Мудреша, селектор пионирске репрезентације, баш као и Со­фи­ји Са­рић из Тр­сте­ни­ка, која је била нај­бо­љи стре­лац. Поред плакете КСС, ове две талентоване девојчице добиле су и викенд за две особе, дар „Хотела Ђердап“.

 

Награде

Потпредседник КСС за такмичења Душан Пројовић уручио је плакету за изузетан допринос у развоју кошарке делегату турнира Маринку Голубовићу, као и плакету организатору турнира Женском кошаркашком клубу Ђердап.

Стручни сарадник КСС за млађе категорије и селектор кадетске репрезентације Србије Зоран Тир доделио је пехаре трећепласираној екипи КК Трстеник и четвртопласираној екипи ЖКК Радивој Кораћ из Београда, а заједно са председником ЖКК Ђердап Кладово Радованом Поповићем доделио је и медаље трећепласираној екипи КК Трстеник.

Потпредседник КСС за такмичења Душан Пројовић и председник општине Кладово Радисав Чучулановић доделили су медаље првопласираној екипи Титела и другопласираној екипи Новосадској ЖКА. Чучулановићје уручио пехар другопласираној Новосадској ЖКА, а Пројовић трофеј првопласираној екипи, победнику турнира – ЖКК Тител из Титела.

 

ФИ­НА­ЛЕ

Но­во­сад­ска ЖКА – Ти­тел 53:81 (9:15, 12:26, 20:17, 12:23)

НО­ВО­САД­СКА ЖКА: Вла­хо­вић, Здр­ња 15 (5 ск), Ми­лин­ко­вић 3 (9 ск), Зорић 6 (6 ск, 4 ас), Пр­ћо­вић 23 (8 ск, 4 укр.л), Шан­то­вац, Кри­во­ка­пић 2, Ђа­ли­нац 4, Жив­ков, Ђу­рић.

ТИ­ТЕЛ: Си­ћар 9 (5 ск), Не­дељ­ков 17 (8 ск), Је­ла­ча, Сто­јић, С. Те­гел­ти­ја, Ри­стић 10, Бо­ри­чић 21 (30 ск, 5 ас,7 укр.л, ин­декс 53), Ра­да­нов, Бра­тић, Ј. Те­гел­ти­ја, Му­ра­то­вић 24 (6 ск), Бра­тић.