Стручна комисија Удружења мини баскет Србије донела је на својој редовној седници бројне препоруке у раду са најмлађима.

Пре свега, мини баскет систем учења је подељен у три сегмента:

А – Играоница

Б – Учионица

Ц – Радионица

Сваки сегмент има своје „станице“ – А1 – „Џунгла“ за узраст три до четири године – Зелени минибаскеташи, А2 – „Школица“ за узраст шет до шест година – Наранџасти минибаскетбаши, Б1 – „Полетарци“ за узраст седам до осам година – Жути минибаскетбаши, Б2 – „Орлићи“ за узраст девет до десет година – Црвени минибаскетбаши и Ц1 – „Буди кошаркаш“ за узраст 11 до 12 година – Плави минибаскетбаши.

Уз врло прецизан план и програм рада са децом узраста од три до 12 година, континуирано у пет засебних целина, установљени су одговори на сва основна методолошка питања. Мини баскет сиситем учења најдиректније проучава проблем увођења деце у спорт, дефинишући истовремено теоретску основу и практичну примену. Мини баскет едукативни центар организује курсеве за оперативне тренере, за добијање плаве лиценце, бави се издавачком делатношћу, организује фестивале, турнире и минбаскет кампове. Препоручујемо да сви региони организују мини баскет лигу по правилима и принципима Мини баскет удружења Србије.

Да би се испратио програм мини баскета од три до десет година, најважније је испратити редослед техничких елемената, јер су битни због физичких могућности детета. Не треба променити одједанпут две ствари – лопту и висину коша, увек прво променити висину коша па тек онда променити величину (тежину) лопте.

Предложене висине кошева су:

За узраст деце од три до шест година предлажемо коришћење:

-Телескоп кошева постављених на висину од 120, 140 и 160 цм.

-Кошева на качење постављени на висине до 210 цм.

За узраст деце до седам до десет година старости предлажемом коришћење:

-Кошева где су обручи постављени на висину од 260 до 275 цм.

-Телескоп кошева постављених на висине од 260 до 275 цм, а који се могу користити и за мини баскет на трави, као и за мини баскет на вештачкој трави.

За узраст деце од 11 година старости предлажемо коришћење;

-Кошева где су обручи постављени на висуну 305 цм.

Предложене димензије кошаркашких лопти:

-Лопта бр. 1 – обим 43 цм, тежина 170-180 грама (препорука за узраст три до четири године).

-Лопта бр. 3 – обим 56-58 цм, тежина 300-330 грама (препорука за узраст пет до шест година).

-Лопта бр. 4 – обим 65-67 цм, тежина 290 грама (препорука за узраст седам до осам година).

-Лопта бр. 5 – обим 69-71 цм, тежина 470-500 грама (препорука за узраст девет-десет година).

-Лопта бр 5 – НОВА“ – обим 69-71 цм, тежина 380-400 грама – 100 грама лакша од „старе“ лопте бр. „5“ (препорука за узраст девет до десет година).

-Лопта бр. 6 – обим 72,4-73,7 цм, тежина 510-567 грама (препорука за узраст 11-12 година).

-Лопта бр. 7 – обим 74,9-78 цм, тежина 567-650 грама (препорука за ураст 13 година и старије).

Предлаже се да се у систему такмичења деце узраста до осам година искључиво користи лопта бр. 4, а за узраст деце девет до десет година да се искључиво користи новонаправљена лопта бр. 5 – која је за 100 грама лакша од претходне.

Као и до сада, мини баскет екипу сачињава 15 играча (или више), игра се четири пута по девет минута код деце узраста до осам година, а код деце до десет година четири пута по 12 минута. На три минута (за узраст до осам година), односно четири минута (за узраст до десет година) се мења целокупна петорка, тако да у једној четвртини буде укључено свих 15 играча. На исти начин се праве измене и у другој и трећој четвртини, да би у четвртој тренер имао потпуну слободу у изменама играча. На овај начин се равноправно дели минутажа и деца штите од физичког оптерећења.  Препоручује се вођење резултата на мини баскет утакмицама путем специјалне апликације за вођење времена, резултата, а све без записника. Утакмица може бити завршена и нерешеним резултатом – без играња продужетка.

Иако смо „земља кошарке“ која постиже врхунске резултате у свим узрасним категоријама, тако и у мини баскету, констатује се да су услови за рад у мини баскету нису на адекватном нивоу. Клубови не поседују реквизите, адекватне лопте, подесиве кошеве… Зато наша препорука јесте да се клубови потруде да користе лопте одговарајућег обима и тежине према узрасној категорији, као и прописане висине кошева.