ГРУПА „Е“ (Вилниус, ЛТУ)
Француска
3
3
0
241:225
6
Шпанија
3
2
1
225:212
5
Литванија 3
2
1
254:249
5
Србија 3
1
2
261:261
4
Турска 3
1
2
197:200
4
Немачка 3
0
3
197:228
3

ГРУПА „Е“

Резултати првог кола:
Немачка – Шпанија 68:77, Турска – Француска 64:68, СРБИЈА – Литванија 90:100.

Друго коло (9. септембар):

СРБИЈА – Шпанија (14:30), Немачка – Турска (17:00), Литванија – Француска (20:00).

Треће коло (11. септембар):

СРБИЈА – Турска (14:30 ), Француска – Шпанија (17:00), Литванија – Немачка (20:00).0

ГРУПА „Ф“ (Вилниус, ЛТУ)
Македонија 2 2
0
144:128
4
Русија 2
2
0
130:122
4
Словенија
2
1
1
151:140
3
Грчка
2
1
1
139:133
3
Грузија 2 0
2
133:153
2
Финска 2
0
2
131:153
2

ГРУПА „Ф“

Прво коло (8. септембар):
Грузија – Македонија (14:30), Финска – Русија (17:00), Словенија – Грчка (20:00).

Друго коло (10. септембар):

Грузија – Финска (14:30), Македонија – Словенија (17:00), Грчка – Русија (20:00).

Треће коло (12. септембар):

Словенија – Финска (14:30) , Грчка – Грузија (17:00), Русија – Македонија (20:00).